Õppeaine eesmärk on omandada ülevaade ja algoskused tervisedenduse planeerimisest.

Õpiväljundid:
1. Selgitab tervisedenduse planeerimise põhimõtteid, aluseid, etappe ja protsessi.
2. Valdab terviseprogrammide ja - arengukavade eesmärkide ning meetmete sõnastamist.