Biokeemia e-kursus Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli farmatseudi inglise keelse õppekava jaoks. 

Biochemistry e - course for biochemistry course in English