Teab õenduse põhimõisteid, õendusfilosoofia aluseid ja õendusteooriaid.
2. Tunneb NANDA I II taksonoomiat ja kasutab Gordoni terviseseisundi skeemi.
3. Oskab sõnastada NANDAI II taksonoomia õendusdiagnoose ja leida neile tõenduspõhiseid lahendusi.
4. Kirjeldab õendusloo dokumenteerimise põhimõtteid.