Oskus rakendada teadmisi, arusaamisi ja kriitilist analüüsi, mis on seotud erialase kirjanduse (sh teadusartiklid) otsimisega ja väljavõtulehe koostamisega; uurimistöö protsessiga, uurimistöö plaani kavandamisega, kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite kasutamisega, eetiliste küsimustega tervise- ja tervishoiu uurimistöös ning erialase praktika arendamisega. Oskus ja teadmised rakendusuuringute ja arendustöö läbiviimiseks lähtudes erialateaduste alustest.