Neljanda kursuse õded praktika, kus praktikakoha peab üliõpilane endale ise leidma.