Head hambatehnika õppekava üliõpilased!

Teile on loonud Teile võimaluse Moodles lõputööde elektrooniliseks esitamiseks.

Nõudmised lõputöö elektrooniliseks esitamiseks:

 • Enne lõputöö esitamist peab iga lõpetaja täitma statistika küsimustiku
 • Veenduge, et laete ülesse kõige viimase versiooni lõputööst
 • Lõputööd saab laadida üles 1 korra
 • Esitada tuleb kaks faili:   
  1) .PDF formaadis fail plagiaadiprogrammi Urkundi ja edaspidiseks raamatukogu digikogu eesmärgil
  2) .ASICE formaadis digitaalselt allakirjastatud fail, mis on allkirjastatud autori, kaasautorite ning juhendaja(te) poolt

 • Töö esitaja vastutab, et esitatud failid on identse sisuga
 • Failide erineva sisu korral võetakse hindamise aluseks digiallkirjastatud fail
 • Failinimi peab olema struktureeritud järgnevalt: RÜHMATÄHIS_PEREKONNANIMI. Näide: HT_3_Kuuse.pdf ja HT_3_Marjasoo.asice

Tehniliste probleemide korral pöörduge haridustehnoloogi poole õppekava õppejõudude poole