Praktika töö analüüsimine.

Praktika juhendamise protsessi kajastava situatsioonülesande lahendamine.

Meeskonnaliikmete kaasamine ja juhendamine.