Praktika "Apteegipraktika II" kursus kolmanda kursuse kevadsemestril 2021. 

Palun tutvuda Moodle keskkonnaga ja seadistada antud kursus endale mugavaks. Moodle keskkonna kasutamist tutvustab haridustehnoloog. Palun vajadusel kontakteeruda temaga.

Orgaaniline keemia on farmatseudi õppekava kohustuslik õppeaine, mis kuulub moodulisse "Keemia" (25 EAP). Orgaanilise keemia eeldusaineks on anorgaaniline keemia. Orgaaniline keemia käsitleb orgaanilisi ühendeid (süsivesinikud, hapnikku ja lämmastikku sisaldavad ühendid, aromaatsed ühendid, heterotsüklilised ühendid), nende sünteesi, keemilisi omadusi, ühenditevahelisi seoseid, kasutusalasid meditsiinis, orgaanilise keemia põhimõisteid.