Eesmärk: omandada teadmised erinevate silmaravimite toimest ja kasutuseesmärkidest.