Õenduse aluste moodul koosneb kolmest erinevast teemast: õenduse alused, õenduseetika ja õe töö rahvusvahelisus.

Õe töö rahvusvahelisuse teema aitab üliõpilastel mõista erinevatest kultuuridest lähtuvaid väärtushinnanguid, tõekspidamisi ja tavasid ning saada aru nende rollist õenduses, teada tervishoiu ja õenduse küsimustega tegelevaid rahvuslikke ja rahvusvahelisi organisatsioone.