Kursus annab üliõppilastele põhiteadmised sagedamini esinevate nakkushaiguste olemusest,levikust kujundada arusaamist õe tegevusest nakkushaiguste tõrjes, nakkushaige õenduse eripärast.