Tähtsad kuupäevad

16. märts arendusprojekti plaani esitamine moodlesse.

19. märts projektiideede esitlemine

19. juuni  arvestus