Aine 2PA13RTFS "Rahvatervise, sotsioloogia ja filosoofia alused HT1" filosoofia osa e-õppe keskkond.