Koolituse eesmärgis on anda ülevaade praktikajuhendamise protsessist ja
valmisolek üliõpilase/õpilase praktika juhendamiseks.

Koolitusel käsitletakse erinevaid teemasid, mis on seotud õpilaste/üliõpilaste juhendamisega praktikabaasides.

Täpsem info: https://koolitus.edu.ee/training/5002