Käesolev täienduskoolitus annab võimaluse koolitada kliinilisi logopeede meditsiini- ning tehnoloogia valdkonnas ning teha seda digilahendusi kasutades.