Endotontia arvestus, läbimislävend 80%

Õpilased, kes puudusid tunnist, saavad siin näidata oma teadmisi pedodontia aines arvestuse saamiseks.

Teadmiste kontrolli aluseks on õpikusse laetud õpiku pdf  lk 120-130 ja 174-185